top of page

Bakgrunn

Roger Lien Productions (RLP) tilbyr alle typer videoproduksjoner; reklamefilmer, informasjonsfilmer, reportasjer, webfilmer, livestreaming, VR etc. Fra  planleggging til ferdig produkt.

RLP holder til i Drammen, og kan gjøre produskjoner i egne lokaler, eller ute i hele verden.

Over 30 års erfaring.

Film Equipment

Mission

RLP strever alltid etter de mest fornuftige og effektive løsninger for sine kunder.   

Live Show Recording

Vision

"Content is king" er et ordtak jeg alltid jobber etter. 

Kunden vet hva som skal formidles, og sammen finner vi frem til form og plattformer.

Live Show Recording
bottom of page